Witamy w Kobysewie

KOBYSEWO położone jest w południowej części Gminy. Pierwsze pisane źródła dotyczące tej miejscowości pochodzą z XV wieku (wielka księga czynszowa Krzyżaków).
Po wojnie trzynastoletniej (przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski) Kobysewo stało się wsią królewską i weszło w skład powiatu mirachowskiego.
Na terenie miejscowości znajduje się dwór, park dworski i budynek gospodarczy. Obiekty te obecnie zagospodarowane są przez Dom Pomocy Społecznej.
Źródło:http://www.przodkowo.pl/